Info & Villkor
Rättigheter
Om inte annat är avtalat så tillhör alla bildrättigheter estethia och Christel Eldrim och får därför inte säljas vidare eller publiceras utan hennes tillstånd.    
Byline
Alla bilder som publiceras i dagspress eller annat media ska, förutom estethias tillstånd, även ha en byline som skrivs ut på följande sätt väl synlig bredvid bilden:

"Foto: Christel Eldrim"
(även länk vid publicering på Internet)